Välkommen till Sf-Caravan Väst-Nyland rf

Om oss

Läs vår verksamhetsberättelse för år 2015

här

Vår förening verkar främst i Västra Nyland med Karis (Raseborg) som hemort men har medlemmar i stort sett ända från Pargas i väst till Lovisa i öst. Vi är den enda svenskspråkiga (svenska som förvaltningsspråk) föreningen i Finland och hör som en medlemsförening till SF-Caravan ry. Föreningen grundades 6.6.1971 och har firat sitt ärefyllda 40 år. Antalet medlemmar utgör 490 och tillväxten går i positiv riktning.

Föreningens syfte är att befrämja sina medlemmars, användare av husvagnar och husbilar, gemensamma strävanden och upprätthålla samarbetet mellan medlemmarna och deras familjer. Föreningen är partipolitiskt obunden.

Välkommen för att bekanta dig med vår aktiva verksamhet. Vi har inget eget område till förfogande utan ordnar våra träffar på olika platser runt om i bygden. Föreningen ordnar också körövningstillfällen och medlemmar från föreningen deltar också i Caramba-cup tävlingar.

Aktuellt

Höstmötet på Påminne skidcenter 15.10.2016

Höstmötet samlade 49 röstberättigade medlemmar och ca 30 ekipagen och träffen var lyckad på alla vis. Humöret var på topp och på dansgolvet var det trångt. Värdarna hade ordnad med många tävlingar för barn och större barn med varierande resultat. Höstmötet förlöpte...

läs mer

Träfflista, hösten 2016

9 – 11.9. Septemberträff i Pargas, Camping Solliden, Solstrand 7 / Aurinkoranta, 21600 Pargas 14 -16.10 Höstmötesträff, Påminne skidcenter, Brunkom strandvägen 1, Åminnefors Dans på fredag kväll till tonerna av Berndt Pihlström 15.10 Höstmöte. Träffens värdar är...

läs mer

Evenemang

Träfflista, hösten 2016

9 – 11.9. Septemberträff i Pargas, Camping Solliden, Solstrand 7 / Aurinkoranta, 21600 Pargas 14 -16.10 Höstmötesträff, Påminne skidcenter, Brunkom strandvägen 1, Åminnefors Dans på fredag kväll till tonerna av Berndt Pihlström 15.10 Höstmöte. Träffens värdar är...

läs mer

Höstmöte 15.10

KALLELSE till HÖSTMÖTE SF-Caravan Väst-Nyland r.f. kallar sina medlemmar till ordinarie höstmöte lördagen den 15 oktober 2016 kl. 16.00 Platsen är Påminne skidcenter, Brunkom strandvägen 1, 10410 Åminnefors. Behandlas stadgeenliga ärenden. Festkommittén bjuder på...

läs mer