Vår förening verkar främst i Västra Nyland med Karis (Raseborg) som hemort men har medlemmar i stort sett ända från Pargas i väst till Lovisa i öst. Vi är den enda svenskspråkiga (svenska som förvaltningsspråk) föreningen i Finland och hör som en medlemsförening till SF-Caravan ry. Föreningen grundades 6.6.1971 och väntar nu på att fira 50 års jubileum. Antalet medlemmar  i mars 2020  är 515  varav 62 är famiiljemedlemmar och två hedersmedlemmar. Medlemsantalet växer kontinuerligt

Föreningens syfte är att befrämja sina medlemmars användande av husvagnar och husbilar. Gemensamma strävandet är att upprätthålla samarbetet mellan medlemmarna och deras familjer. Föreningen är partipolitiskt obunden.

Välkommen  att bekanta dig med vår aktiva verksamhet. Vi har inget eget område till förfogande utan ordnar våra träffar på olika platser runt om i bygden.

Föreningen ordnar också körövningstillfällen och medlemmar från föreningen deltar också i Caramba-cup tävlingar.