Välkommen till Sf-Caravan Väst-Nyland rf

Vår förening verkar främst i Västra Nyland med Karis (Raseborg) som hemort men har medlemmar i stort sett ända från Pargas i väst till Lovisa i öst. Vi är den enda svenskspråkiga (svenska som förvaltningsspråk) föreningen i Finland och hör som en medlemsförening till SF-Caravan ry. Föreningen grundades 6.6.1971 och har firat sitt ärefyllda 40 år. Antalet medlemmar utgör 490 och tillväxten går i positiv riktning.

Föreningens syfte är att befrämja sina medlemmars, användare av husvagnar och husbilar, gemensamma strävanden och upprätthålla samarbetet mellan medlemmarna och deras familjer. Föreningen är partipolitiskt obunden.

Välkommen för att bekanta dig med vår aktiva verksamhet. Vi har inget eget område till förfogande utan ordnar våra träffar på olika platser runt om i bygden. Föreningen ordnar också körövningstillfällen och medlemmar från föreningen deltar också i Caramba-cup tävlingar.


Aktuellt

Vårmötet

Säsongen har öppnat och det skedde med träffen på Borgvik föreningslokal i Pickala. Långt över 30 ekipage fanns på plats och på vårmötet fanns 66 röstberättigade medlemmar. Bokslutet och räkenskaperna godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2015. Vädret... läs mer

Evenemang

Caramba Cup 2015 resultat

Eero Mustonen har placerat sig på en fjärde plats, Toni Westerlund på en femte plats, Ralf Hietaniemi på en sjätte plats, Toni Westerlund på en sjunde plats, Bror-Erik Nyholm på en nionde plats och Kari Tampio på en tolfte plats i allmänna klassen. Ralf Friberg... läs mer

Caramba, Väst-Nyland

I föreningens Caramba Mästerskap, som kördes i Lovisa i samband med den sista Caramba deltävlingen den 26 september, blev resultatet följande: 1. Elis Bussman 2. Ilari Lepola 3. Ralf Hietaniemi 4. Eero Mustonen 5. Bror-Erik Nyholm 6. Kim Lundström 7. Kari Tampio Elis... läs mer