Välkommen till
Sf-Caravan Väst-Nyland rf

Om oss

Läs vår verksamhetsberättelse för år 2015

här

Vår förening verkar främst i Västra Nyland med Karis (Raseborg) som hemort men har medlemmar i stort sett ända från Pargas i väst till Lovisa i öst. Vi är den enda svenskspråkiga (svenska som förvaltningsspråk) föreningen i Finland och hör som en medlemsförening till SF-Caravan ry. Föreningen grundades 6.6.1971 och har firat sitt ärefyllda 40 år. Antalet medlemmar utgör 490 och tillväxten går i positiv riktning.

Föreningens syfte är att befrämja sina medlemmars, användare av husvagnar och husbilar, gemensamma strävanden och upprätthålla samarbetet mellan medlemmarna och deras familjer. Föreningen är partipolitiskt obunden.

Välkommen för att bekanta dig med vår aktiva verksamhet. Vi har inget eget område till förfogande utan ordnar våra träffar på olika platser runt om i bygden. Föreningen ordnar också körövningstillfällen och medlemmar från föreningen deltar också i Caramba-cup tävlingar.

Aktuellt

Kallelse till Vårmöte 2017

KALLELSE TILL VÅRMÖTE SF-Caravan Väst-Nyland r.f. kallar sina medlemmar till ordinarie vårmöte lördagen den 15 april 2017 kl. 16.00 som äger rum på Fylgia föreningslokal i Tenala, adress: Trollshovdavägen 29 10520 Tenala. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden och...

läs mer

Evenemang

Julfesten på Övidsborg i Evitskog

Fjolåret är undanstökat och året avslutades med julfesten den 26 november på föreningslokalen Övidsborg i Evitskog. Förberedelserna med att pynta och ställa igång lokalen kom igång på tidig eftermiddag och arbetet löpte som smort med mångas insats och ingången pryddes...

läs mer

Caramba Cup 2015 resultat

Eero Mustonen har placerat sig på en fjärde plats, Toni Westerlund på en femte plats, Ralf Hietaniemi på en sjätte plats, Toni Westerlund på en sjunde plats, Bror-Erik Nyholm på en nionde plats och Kari Tampio på en tolfte plats i allmänna klassen. Ralf Friberg...

läs mer