Julfesten på Övidsborg i Evitskog

Fjolåret är undanstökat och året avslutades med julfesten den 26 november på föreningslokalen Övidsborg i Evitskog. Förberedelserna med att pynta och ställa igång lokalen kom igång på tidig eftermiddag och arbetet löpte som smort med mångas insats och ingången pryddes...

Kallelse till Vårmöte 2017

KALLELSE TILL VÅRMÖTE SF-Caravan Väst-Nyland r.f. kallar sina medlemmar till ordinarie vårmöte lördagen den 15 april 2017 kl. 16.00 som äger rum på Fylgia föreningslokal i Tenala, adress: Trollshovdavägen 29 10520 Tenala. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden och...