Verksamhetsplan för år 2018

2 – 4 mars                          Vinterträff i Kasnäs 6 – 8 april                           Vårmötesträff i Fylgia, Tenala 7 april                                 Vårmöte i Fylgia Tenala 18 – 20 maj                        Körövning, Horsbäck 15...