Höstmötet samlade 49 röstberättigade medlemmar och ca 30 ekipagen och träffen var lyckad på alla vis. Humöret var på topp och på dansgolvet var det trångt. Värdarna hade ordnad med många tävlingar för barn och större barn med varierande resultat.

Höstmötet förlöpte bra med goda val, bra beslut och livliga diskussioner. Olof blev enhälligt återvald till ordförande för år 2017-2018. Ett personval skedde till styrelsen och styrelsen består år 2017 sålunda av följande personer: Olof Bussman, ordf., med medlemmarna Stina Amnell, Yvonne Grönholm (nyinvald), Margareta Hietaniemi, Sari Karaus, Kim Lundström samt Lars-Erik Nylund.

Föreningens verksamhet (träfflista för år 2017) och budgeten spikades fast och medlemsavgifterna för år 2017 bibehålls ännu oförändrade. Dessutom uppdaterades fest- och trafikkommitténs medlemmar för nästa år.

Efter mötet bjöds på goda salta pajer med sallad och lotteridragning samt prisutdelningar avslutade kvällen och ännu till sist spelades det en omgång Bingo!

Höstmötet beslöt också att det inte kommer att ordnas något lotteri på julfesten på Övidsborg. Julgubben kommer att besöka festen så tag med en namnlös julklapp för ett värde på minst 5 euro.