SF-Caravan Väst-Nyland r.f. kallar sina medlemmar till ordinarie höstmöte lördagen den 14 oktober 2017 kl. 16.00. Platsen är Påminne skidcenter, Brunkom strandvägen 1, 10410 Åminnefors.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Festkommittén bjuder på kaffe och tilltugg och så har vi vårt sedvanliga lotteri. Vinster tas emot med tacksamhet!

Kom ihåg att ta med era medlemskort. Medlemskortens granskning börjar en halv timme före mötet, kl. 15.30.

ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

SF-Caravan Väst-Nyland r.f., styrelsen