KALLELSE TILL VÅRMÖTE

SF-Caravan Väst-Nyland r.f. kallar sina medlemmar till ordinarie vårmöte lördagen den 15 april 2017 kl. 16.00 som äger rum på Fylgia föreningslokal i Tenala, adress: Trollshovdavägen 29 10520 Tenala.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden och Årets caravanare 2016 utses.
Festkommittén bjuder på kaffe och tilltugg och så har vi vårt sedvanliga lotteri.
Vinster tas emot med tacksamhet!

VÄL MÖTT OCH HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Kom ihåg att ta med era medlemskort. Medlemskortens granskning börjar en halv timme före mötet, kl. 15.30.

SF-Caravan Väst-Nyland r.f., styrelsen