Kontaktuppgifter

Olof Bussman

Ordförande / ESMY:s representant

19756

050 5691511
Strandvägen 15 E 26, 10210 Ingå
olof.bussman@luukku.com

Jorma Laiho

 21845

0400520440
Kullbackavägen 15, 10210 Ingå
jorma.laiho@elisanet.fi

Margareta Hietaniemi

0400 490569

102124

Gamla Kustvägen 863

10710 Snappertuna

ekvallm@pikaposti.fi

Gunveig Björklund

Sekreterare / Hemsida

111487-1

044 286 9513
Matsgatan 25, 10300 Karis
gunveig.bjorklund@gmail.com

Henry Lönnroth

Medlemsskrivare/Jäsenkirjuri

10520

0400 486311
Västerlänken 12 B d1 , 02400 Kyrkslätt
henry.lonnroth@elisanet.fi

Sirpa Mattson

Kassör/Rahastonhoitaja

050 3824297
Gustavsgränd 11, 10210 Ingå

sirpa.mattson@luukku.com

 

Ray Björklund

Styrelsemedlem

111487-0

044 0160016 / Matsgatan 25, 10300 Karis
ray.bjorklund@gmail.com