Med styrelsebeslut har bestämts att den officiella inkörningen till våra träffar är kl. 15.00

Tiden bör respekteras, flertalet värdar har ett jobb att sköta och har inte alla gånger möjlighet att infinna sig tidigare på eftermiddagen. Tack för att ni har noterat tidpunkten.

Styrelsen