2 – 4 mars                          Vinterträff i Kasnäs
6 – 8 april                           Vårmötesträff i Fylgia, Tenala
7 april                                 Vårmöte i Fylgia Tenala
18 – 20 maj                        Körövning, Horsbäck
15 – 17 juni                        Försommarträff på Björkudden i Ingå med petanque mästerskapstävling
25 – 27 augusti                  Forneldsträff i Padva
12 – 14 oktober                 Höstmötesträff, preliminärt Påminne
13 oktober                         Höstmöte
2 – 4 november                 Halloween, Prästkulla
1 december                       Julfest,  Hembygdsgården, Ingå