Hoppa till innehåll

styrelsen 2022

Ordförande Jorma Laiho

Medlemmar

Olof Bussman (Viceordförande)

Gunveig Björklund (Sekreterare)

Sirpa Mattson (Kassör)

Ray Björklund

Margareta Hietaniemi

Leif Ström

Kuutoset + tidningsansvarig Gunveig Björklund

Hemsidor Gunveig Björklund, Jorma Laiho, Olof Bussman

Materialförsäljare Margareta Hietaniemi

Festkommitté Margareta Hietaniemi

Trafikkommitté Ray Björklund

Caramba Olof Bussman

Representant till ESMY, SFHC Olof Bussman, Jorma Laiho

Materialförvaltare trafikkommittén, Ralf Hietaniemi

(Inte med i styrelsen) men fungerar som föreningens medlemsskrivare Mikael Wide