Aktuellt

OBS!!!
TRÄFFEN 16-18.10,
VÅR- OCH HÖSTMÖTET I PÅMINNE 17.10

INHIBERADE!

Nya styrelsen

Ordförande Olof Bussman

Viceordförande Jorma Laiho

Sekreterare Gunveig Björklund

Stina Amnell

Ray Björklund

Margateta Hietaniemi

Ronny Råberg

Kassör Sirpa Mattson

Medlemsskrivare Henry Lönnroth

Kuutoset + tidningsansvarig Anne Backman

Hemsidor Gunveig Björklund, Jorma Laiho, Olof Bussman

Tidningsansvarig Anne Backman

Materialförsäljare Margareta Hietaniemi

Festkommitté Margareta Hietaniemi

Trafikkommitté Karl-Olof Grönholm

Caramba Olof Bussman

Representant till ESMY, SFHC Olof Bussman

Materialförvaltare trafikkommittén, Ralf Hietaniemi

 Träfflista 2020

 

16-18.10                   Höstmötesträff, Påminne, Pojo

17.10                        Höstmöte

30.10-1.11               Halloween