KALLELSE TILL HÖSTMÖTE

Sf-Caravan Väst-Nyland r.f kallar sina medlemmar till ordinarie

höstmöte lördagen den 16 oktober 2021 kl 16.00

            Påminne skidcenter,

Brunkom strandväg 1, 10410 Åminnefors

Stadgeenliga ärenden behandlas.

Kaffe och lotteri.

Vinster tas emot med tacksamhet.

Kom ihåg medlemskortet. Granskning börjar kl.15.30

ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Sf-Caravan Väst-Nyland, styrelsen

 

 

 

Träfflista 2021

 

15 –  17.10 Träff i Påminne , höstmöte 16.10

5 – 7.11 Vi deltar i Meri-Caravans Halloween firande

27.11 Julfest på Hembygdsgården

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen

Ordförande Olof Bussman

Viceordförande Jorma Laiho

Sekreterare Gunveig Björklund

Stina Amnell

Ray Björklund

Margateta Hietaniemi

Kassör Sirpa Mattson

Medlemsskrivare Henry Lönnroth

Kuutoset + tidningsansvarig Gunveig Björklund

Hemsidor Gunveig Björklund, Jorma Laiho, Olof Bussman

Materialförsäljare Margareta Hietaniemi

Festkommitté Margareta Hietaniemi

Trafikkommitté Karl-Olof Grönholm

Caramba Olof Bussman

Representant till ESMY, SFHC Olof Bussman

Materialförvaltare trafikkommittén, Ralf Hietaniemi