Aktuellt

OBS!!!

Årets julfest är inhiberad på grund av rådande läge

Nya styrelsen

Ordförande Olof Bussman

Viceordförande Jorma Laiho

Sekreterare Gunveig Björklund

Stina Amnell

Ray Björklund

Margateta Hietaniemi

Ronny Råberg

Kassör Sirpa Mattson

Medlemsskrivare Henry Lönnroth

Kuutoset + tidningsansvarig Anne Backman

Hemsidor Gunveig Björklund, Jorma Laiho, Olof Bussman

Tidningsansvarig Anne Backman

Materialförsäljare Margareta Hietaniemi

Festkommitté Margareta Hietaniemi

Trafikkommitté Karl-Olof Grönholm

Caramba Olof Bussman

Representant till ESMY, SFHC Olof Bussman

Materialförvaltare trafikkommittén, Ralf Hietaniemi

 Träfflista 2020

 

16-18.10                   Höstmötesträff, Påminne, Pojo

17.10                        Höstmöte

30.10-1.11               Halloween