Aktuellt

Nya styrelsen

Ordförande Olof Bussman

Viceordförande Jorma Laiho

Sekreterare Gunveig Björklund

Stina Amnell

Ray Björklund

Margateta Hietaniemi

Rånny Råberg

Kassör Sirpa Mattson

Medlemsskrivare Henry Lönnroth

Kuutoset + tidningsansvarig Anne Backman

Hemsidor Gunveig Björklund, Jorma Laiho, Olof Bussman

Tidningsansvarig Anne Backman

Materialförsäljare Margareta Hietaniemi

Festkommitté Margareta Hietaniemi

Trafikkommitté Karl-Olof Grönholm

Caramba Olof Bussman

Representant till ESMY, SFHC Olof Bussman

Materialförvaltare trafikkommittén, Ralf Hietaniemi

 Träfflista 2020

28.2-1.3                    Meri Caravan, Salo

9-12.4                       Påskträffen inhiberad 

10.4                           Körövning framskjuten.

11.4                           Vårmötet framskjutet.

12-14.6                      Försommarträff på Björkudden, Ingå med petanque                                                                     mästerskapstävling

28-30.8                      Forneldsträff på Lagmansstrand, Snappertuna med stövel och                                                   hästskokastning

16-18.10                   Höstmötesträff, Påminne, Pojo

17.10                        Höstmöte

30.10-1.11               Halloween

21.11                        Julfestkryssning?